Health Care Market Czech Republic

Tržiště zdravotní péče HCM CR vzniklo na základě obecné snahy zavádět do segmentu zdravotnictví nové progresivní metody práce s maximálním využitím nejmodernějších informačních technologií.

Hlavním cílem tržiště je umožnit svým členům jednoduchým způsobem nakupovat, resp. prodávat služby či produkty, které potřebují ke svému předmětu podnikání, a tím přispět i k lepší cenotvorbě za tyto služby a produkty, a to na základě porovnávání nabídky s poptávkou.