Proč obchodovat na HCM

Elektronické tržiště zdravotní péče HCM je založeno na členském principu a je určeno pro všechny subjekty ze segmentu zdravotnictví. Slouží k uzavírání kontraktů mezi odběrateli (např. zdravotní pojišťovny, odběratelé léčiv a zdravotnického materiálu) a poskytovateli (nemocniční zařízení, ambulantní zařízení, distributoři léčiv a zdravotnického materiálu) zdravotní péče.

Tržiště je rozděleno do tří základních sekcí, kterými jsou sekce Zdravotní služby, sekce Zdravotnický materiál a sekce Léčiva.

Systém funguje na obdobném principu jako například burza. To znamená, že tržiště HCM je centrálním místem, kde se potkává nabídka zdravotních péče s poptávkou a pokud si vzájemně odpovídají i ve svém typu, objemu, ceně a požadované kvalitě dochází k uzavření kontraktu.

Přínosy tržiště HCM

  • Úspora nákladů – systém elektronického tržiště HCM zavádí elektronizaci procesu nasmlouvání zdravotní péče, což šetří náklady na individuální bilaterální jednání každé zdravotní pojišťovny s jednotlivými zdravotnickými zařízeními.
  • Porovnatelnost cen – před uzavřením kontraktu budou mít obě strany možnost si zvolit, jaké podmínky pro ně jsou vyhovující a jaké již ne.
  • Zvýšení kvality poskytovaných služeb – systém elektronického tržiště HCM může významnou měrou přispět i ke zvýšení kvality poskytovaných služeb pacientům, a to možným snížením čekacích lhůt na plánované operace a zvýšením komfortu zdravotní péče poskytováním doplňkových služeb.
  • Jednoduchost – práce se systémem elektronického tržiště HCM nevyžaduje jakékoli technologické znalosti.
  • Spolehlivost – systém elektronického tržiště HCM je postaven tak, aby splňoval velké nároky na spolehlivost provozu.
  • Flexibilita – systém elektronického tržiště HCM je připraven na další rozvoj dle požadavků svých členů tak, aby maximálně splňoval jejich očekávání.

Členství na tržišti HCM přináší svým členům navíc možnosti podílet se na dalším směřování nového způsobu dojednávání smluvních podmínek ve zdravotnictví a spolupodílet se na odborném řízení tržiště HCM vzhledem ke zvolenému členskému principu.