Sekce na HCM

Na tržišti HCM jsou obchodované produkty rozděleny do tří základních obchodních sekcí.

Každý produkt je definován svým názvem a kódem, který je v rámci tržiště HCM jedinečný. Návrh na zařazení nového produktu k obchodování předkládá Výbor pro obchodování a schvaluje jej Řídící výbor tržiště HCM.

Součástí popisu produktu je definice cenové mapy, která určuje způsob parametrizace ceny produktu, a dále podrobný popis podmínek, za kterých je produkt na tržišti HCM obchodován.

Sekce Zdravotní služby

Do sekce Zdravotní služby jsou zařazeny produkty, které nabízejí zdravotnická zařízení v České republice. Pro jejich podrobný popis se využívá specifikace dle hospitalizačního systému IR DRG. Seznam produktů této sekce naleznete zde.

Sekce Zdravotnický materiál

Do sekce Zdravotnický materiál jsou zařazeny takové druhy zdravotnického materiálu, které standardně nakupují zdravotnická zařízení pro poskytování zdravotní péče a jejich nákup a prodej není omezen žádným právním předpisem. Seznam produktů této sekce naleznete zde.

Sekce Léčiva

Do sekce Léčiva jsou zařazena pouze taková léčiva, která jsou schválena pro prodej v České republice. Seznam produktů této sekce naleznete zde.