Organizační struktura HCM

Tržiště HCM je plně vlastněno a provozováno společností STYRAX, a.s., která k efektivnímu řízení a rozvoji tržiště zřídila dva orgány, které odpovídají za jeho fungování a rozvoj. Jedná se o Řídící výbor a Výbor pro obchodování.

Členy Řídícího výboru tržiště HCM jmenuje a odvolává představenstvo společnosti STYRAX, a.s. 

Řídící výbor

Jedná se o nejvyšší stupeň řízení v rámci tržiště, který odpovídá za běžný provoz a přípravu strategie rozvoje tržiště HCM, kterou předkládá představenstvu společnosti STYRAX, a.s.

Řídící výbor má minimálně 5 členů a je složený jak ze zástupců provozovatele, tak ze zástupců členů tržiště HCM. Zdravotní pojišťovna, která se stane členem tržiště HCM má právo obsadit jedno místo v řídícím výboru.

Řídící výbor tržiště HCM jmenuje a odvolává členy Výboru pro obchodování.

Výbor pro obchodování

Jedná se o druhý řídící orgán tržiště HCM, který se zabývá především výběrem produktů, které se na tržišti HCM obchodují a dále pro řídící výbor připravuje obchodní podmínky pro obchodování na tržišti HCM.

Výbor pro obchodování má minimálně 5 členů a je složený jak ze zástupců provozovatele, tak ze zástupců členů tržiště HCM. Zdravotní pojišťovna, která se stane členem tržiště HCM má právo obsadit jedno místo ve výboru pro obchodování.