Léčiva

V rámci sekce Léčiva jsou nabízena a poptávána pouze taková léčiva, která jsou oficiálně schválena pro prodej v České republice.

Pro pilotní provoz tržiště zdravotní péče nebyl do této sekce zařazen žádný produkt.