Certifikace STYRAX, a.s.

Akciová společnost STYRAX, a.s. má zavedený integrovaný systém řízení, jehož kvalita byla v roce 2007 potvrzena certifikací na následující systémy:

  • systém řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2001
  • systém managementu jakosti projektů dle normy ČSN EN ISO 10006:2004
  • systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005
  • systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:1999

Zdokonalování moderních systémů jakosti je nikdy nekončící proces, který je tou nejlepší cestou, jíž lze v současnosti v tomto ohledu jít a u které je prokázáno, že se vyplácí. Primární není samotná certifikace, ale hlavně spokojenost zákazníka a efektivní fungování systému řízení, který může přispět společnosti v konkurenčním boji na trhu.