Co přinese elektronické tržiště zdravotní péče pacientům?

Elektronické tržiště zdravotní péče HCM CR je založeno na členském principu a přístup do tohoto systému mají pouze jeho členové, to znamená zejména zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče z řad nemocničních zařízení a ambulantních zařízení.

To však neznamená, že tržiště nebude mít dopad na pacienty. Těm by mělo tržiště HCM přinést například možnost zkrácení čekací doby na plánované operace. Další přínos pro pacienty je v tom, že v rámci konkurenčních nabídek mezi zdravotními pojišťovnami bude možné, aby zdravotní pojišťovna na tržišti nakupovala služby v určitých balíčcích. To znamená, že kromě vlastního lékařského výkonu bude moci nakoupit pro své pojištěnce i některé doplňkové služby jako například nadstandardní pokoj nebo účast partnera při porodu atd. Toto všechno povede k zlepšení komfortu služeb poskytovaných pacientům.

Co přináší elektronické tržiště zdravotní péče svým členům?

Svým členům, to znamená účastníkům z řad nemocničních zařízení, ambulantních zařízení a zdravotních pojišťoven přináší elektronické tržiště možnost rychlejšího a efektivnějšího dojednávání smluv na nákup a prodej zdravotní péče, léčiv a zdravotnického materiálu.

Existuje v České republice již něco podobného?

V České republice ani v žádné jiné zemi v Evropě obdobný systém nefunguje. Jsou zde sice elektronické obchody, kde je možné nakoupit zdravotnický materiál nebo volně prodejné léky, ale není zde žádný systém, který by byl zaměřen na zdravotní služby jako takové.