Zdravotnický materiál

V rámci sekce Zdravotnický materiál jsou nabízeny a poptávány takové druhy zdravotnického materiálu, které standardně nakupují zdravotnická zařízení pro poskytování zdravotní péče a jejich nákup a prodej není omezen žádným právním předpisem.

Pro pilotní provoz tržiště zdravotní péče nebyl do této sekce zařazen žádný produkt.